I-coaching

OPTIMITZEM LES TEVES DECISIONS, REDUÏM ELS RISCOS…

Com treure el màxim partit

L’objectiu final de l’i-coaching és augmentar la qualitat de la presa de decisions i en conseqüència, millorar resultats. Es redueixen riscos, costos i s’aconsegueix un millor aprofitament de l’esforç.

No hi ha dos casos iguals, cal fer l’ adient en cada cas per obtenir resultats òptims i rellevants. L’acció de l’i-coaching és més potent si s’acompanya d’altres serveis d’assessoria, bé sigui comercial, màrqueting o financera, àmbits en què tenim àmplia experiència.

Per facilitar la posada en marxa del servei, oferim dues modalitats: consultes obertes, en què el client planteja una situació singular i ben definida. Quan no és possible a la persona plantejar òptimament el problema, (veure el nostre article) pot ser d’ajuda l’opció de consultes pre-definides.

Per emprendre amb garanties.

Tots els informes i-coaching són sempre personalitzats, perquè considerem que cada situació, en ser individual i intransferible, requereix una resposta personalitzada.
Les consultes predefinides tenen una estructura molt concreta i específica per al propòsit que la defineix. Això facilita a la persona formular la seva necessitat, centrar el focus i obtenir per tant, un millor rendiment.
A diferència del servei I-coaching Carrera Professional,  I-coaching Emprendre està pensat més com una fórmula d’acompanyament, ja que a la fase inicial de tota empresa són moltes les decisions estratègiques que cal prendre.

El principal benefici d’I-coaching Emprendre està en la reducció dràstica del risc i dels costos que la incertesa té.

Situacions d'aplicació

Aquest és un servei molt especialitzat, on hi ha variacions és en el tipus d’emprenedor/a, des d’acabats de sortir de la facultat a persones amb llarga trajectòria professional per compte de tercers i que decideix establir-se per compte propi o bé es veu obligat a escollir aquest camí com a conseqüència d’una crisi sectorial o empresarial.

QUAN la incertesa és al mercat
Imaginem una hipotètica situació en què l’emprenedor o l’equip emprenedor domina TOTES les àrees (producció, finances, màrqueting …), però el producte / servei és nou o el producte és conegut, però el model de negoci representa una innovació. L’equip formularà una hipòtesi de treball per començar i o bé es realitza un estudi de mercat previ o directament s’introdueix en el mercat i es va corregint sobre la marxa. Si com dèiem, l’equip domina TOTES les àrees, la incertesa és al mercat, I-coaching pot ajudar aquí, aconsellant sobre la millor manera de «connectar» amb aquest mercat, quins productes tindran una acceptació més aviat i quines requeriran més temps.
SERVEIS COMBINATS: CONSULTORIA + I-COACHING

Si l’emprenedor o equip no són experts en TOTES les àrees, suposem que es tracta d’un invent genial i innovador, però requereix trobar (ja que no hi ha experiència prèvia) un mètode de venda eficaç. Es pot combinar I-coaching amb un servei de consultoria comercial o de màrqueting. I-coaching ens marca el camí a seguir i la consultoria com aplicar-lo.

En l’actualitat, el Big-Data és molt útil per conèixer millor el mercat abans de llançar-nos i pot ser de gran ajuda, però no està a l’abast de tothom. I-coaching és gradual, accessible i adaptatiu.

Sovint, es contracta un estudi de mercat per evitar errors i pèrdues econòmiques, però un estudi de mercat és una foto fixa, amb i-coaching en mode acompanyament, es va adaptant a cada canvi, a cada pas evolutiu.

Igual que un metge de capçalera no substitueix a un metge especialista, I-coaching no reemplaça a un consultor especialista, al contrari, li aporta més informació i més valuosa, potenciant l’eficàcia i l’èxit del projecte.

Preus

  • Explica’ns sense compromís i gratuïtament el teu cas.

  • Informe diagnòstic bàsic: 345 €

  • Servei d’assessorament continuat a partir de 190 € /mes, segons els casos.

<div style="text-align: center;"><!-- PayPal Logo --> <a<!-- [et_pb_line_break_holder] -->href="https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/paypal-popup"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->title="Cómo funciona PayPal"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->onclick="javascript:window.open('https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/paypal-popup','WIPaypal','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, width=1060, height=700'); return false;"><img<!-- [et_pb_line_break_holder] -->src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/mktg/logo-center/logotipo_paypal_pagos_seguros.png"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->alt="Seguro con PayPal" border="0"></a><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><font><strong><a href="https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/why"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->target="_blank"><font color="#0079cd" face="Arial" size="2"><strong>Cómo<!-- [et_pb_line_break_holder] -->funciona PayPal</strong></font></a></strong></font><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><font><strong></strong></font></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><font><strong><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --></strong></font><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- PayPal Logo -->

Pin It on Pinterest

Share This